Seagulls

Form: Ideell förening
Säte: Umeå
Kommun: Umeå kommun
Län: Västerbotten
Bildad år: 2017

Föreningens inriktning är framför allt skapande bild och foto, men rymmer även samverkan kring arrangerande verksamhet.

Not för Not

Form: Ideell förening
Säte: Piteå
Kommun: Piteå kommun
Län: Norrbotten
Bildad år: 2017

Not för Not är en förening för de som verkar inom området komposition av musik och som är intresserade av att utveckla sina konstnärliga inlärningsprocesser. Föreningens verksamhet består bland annat av träffar för dess medlemmar med löpande dokumentation av konstnärliga insikter som föreningens medlemmar tar del av och bidrar till.

PMB

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2017

Föreningen är inriktad på skapande av musik, i synnerhet progressiv metal. Föreningens medlemmar skapar, spelar in musik och framträder på olika arrangemang.

Extreme Arts Association Sweden

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2017

Föreningen definierar verksamhetssfären så som alla konstformer vilka har en mörk tematik och/eller ett ovanligt eller extremt uttryck.

Föreningen syftar främst till att främja subkulturell utveckling, bland annat genom följande delsyften:

  • Stimulera föreningens medlemmar i deras arbete med att organisera och genomföra kulturarrangemang inom föreningens verksamhetssfär. Exempelvis genomföra spelningar, festivaler, turnéer och konstutställningar.
  • Verka för kunskapsspridning nationellt hos relevanta myndigheter, organisationer, medier och företag kring konstformer inom föreningens verksamhetssfär.
  • Stimulera föreningens medlemmar i deras egna kulturuttryck och främja spridningen av desamma.
  • Utveckla musik-, kultur- och klubbliv inom kommunen.
  • Främja ett subkulturellt samarbetsklimat på lokal såväl som regional, nationell och internationell nivå.

LIK – Linköpings Ideella Kulturförening

LIK Logga

Form: Ideell förening
Säte: Linköping
Kommun: Linköpings kommun
Län: Östergötland
Bildad år: 2017

Föreningen arbetar för att främja den alternativa/subkulturella kulturen i Linköping. Föreningens huvudsakliga inriktning är att arrangera evenemang på egen lokal. Föreningen riktar sig även till ungdomar i verksamheten.

AlternativaCultura

Form: Ideell förening
Säte: Sandviken
Kommun: Sandvikens kommun
Län: Gävleborg
Bildad år: 2017

Kulturförening som riktar sig främst till alternativkulturen. Föreningens verksamhet består i bland annat kurser, studiecirklar och föreläsningar, samt arrangerande verksamheter som utställningar, musikevenemang m.m.

Föreningen är även arrangör bakom den årligt återkommande festivalen Alternativfesten i Sandviken.

Monster Mash

MonsterMash Logga

Form: Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborgs kommun
Län: Västra Götaland
Bildad år: 2017

Monster Mash är en förening i Göteborg för alternativ kultur, som strävar efter att brädda marknaden och skapa nya event samt även verka för ökad bildning inom området. Monster Mash vill inkludera medlemmar så de ska känna att de har någonting att säga till om och får skapa saker de själva brinner för.

Föreningens primära verksamhet är musikevent men strävan finns att utveckla verksamhetsomfattningen. Föreningen har även verksamhetslokaler i Göteborg.

Föreningen SNÖ

Form: Ideell förening
Säte: Umeå
Kommun: Umeå kommun
Län: Västerbotten
Bildad år: 2017

Föreningen Subkultur i Norden från Östasien är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med syfte att verka för subkulturella uttryck från östasien och synliggöra initiativ inom föreningens intresseområden.

Föreningen arbetar för att lyfta fram och stödja dess medlemmars aktiviteter och de verksamheter som faller inom föreningens intresseområden.

Föreningen har bland annat arrangerat tematiska klubbkvällar och dansföreställningar och har även internationella utbyten.

Hitta Föreningen SNÖ på Facebook

facebook foreningen snö

Ratatosk

Form: Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborgs kommun
Län: Västra Götaland
Bildad år: 2017

Föreningens är inriktad på att producera tonsatta berättelser med kulturellt multidisciplnärt spektra som inkluderar en bred front med konstnärligt aktiva människor från olika bakgrunder och erfarenheter.

Skuggborgen

Skugglogga

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2015

“Skuggborgen syftar till att främja alternativkultur, gemenskap och respekt såväl bland föreningens medlemmar som i den i den miljö föreningen verkar i stort.”
Skuggborgen har bland annat arrangerat ett antal resor till subkulturella evenemang, samt arrangerat löpande mindre aktiviteter/event för sina medlemmar.

Hemsida för Skuggborgen
Hitta Skuggborgen på Facebook

hemsida skuggborgen facebook skuggborgen

KF Blackbird

KFBlackbird Logga

Form: Ideell förening
Säte: Ånäset
Kommun: Robertsfors kommun
Län: Västerbottens Län
Bildad år: 2016

KF Blackbird är en kulturförening som vill främja alternativ kultur, allt från bild, skulptur, installationer till musik.

Föreningen anordnar såväl egna event som samverkar även kring festivalevent i regionen, konstutställningar, med mera.

Hitta KF Blackbird på Facebook

Kulturkrock

Kulturkrock logga

Form: Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborg
Län: Västra Götaland
Bildad år: 2015

Kulturkrock är född ur vilja att ge nörden en plats i rampljuset.

Föreningen vill utforska gapet som finns i form av nördig scenkonst – teater, musikal och liknande. Ena sidan av Kulturkrocks mål är att ge nördarna deras favoriter i ny tappning, den andra sidan är att ge teater­- och musikalfans föreställningar med nytt och spännande innehåll.

Arrangemang
Teater och musikaler med avstamp ur genrer som fantasy, science-­fiction, steam-punk och superhjältar

frEak sociEty

Form: Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborg
Län: Västra Götaland
Bildad år: 2009

Kulturföreningen Freak Society är en queer, ideell kulturförening som främst inriktar sig till vuxna som är intresserade av fetischism, exhibitionism och kreativitet. Som tycker om att släppa hämningarna, festa loss och dansa till elektronisk musik.

Freak Society arbetar utöver arrangemang, för ett öppet sexualpolitiskt klimat där vi accepterar varandras sexuella läggningar och fetischer. Föreningen accepterar inte fördomar baserade på kön, sexuell läggning eller sexuella intressen.

Arrangemang
Föreningen arrangerar bland annat en dresscodeklubb i centrala Göteborg med målsättningen att visa att det föreningens medlemmar håller på med inte är några konstigheter. I enkla ord är det en “vanlig” klubb, där dresscoden är lite annorlunda, men där målet är det samma: att mingla, festa, dansa och ha kul tillsammans med likasinnade!

Föreningen verkar även genom att arrangera olika performances, konstutställningar samt genom kurser och annat som kan kopplas till en open-minded livsstil.

Hitta Freak Society på Facebook

facebook freak society

Ume-Metal

UmeMetal Logga

Form: Ideell förening
Säte: Umeå
Kommun: Umeå
Län: Västerbotten
Bildad år: 2004

2004 bildades föreningen Ume-Metal som sedan dess verkat för metal- och hårdrockskulturen i Umeå med omnejd. Föreningen har genom åren arrangerat en mängd konserter och festivalarrangemang, bland de mer kända finns Forlorn Fest och Ume Metal Open Air.

Allt från stort till smått har rymts. Internationella gästspel av hög klass har varvats med nya lokala förmågor som startat sina karriärer inom föreningen. Band som Zonaria som i Ume-Metals tidiga år var ett kompisgäng som började spela hårdrock tillsammans har 10 år senare växt till en akt som är kontrakterade till ett av världens ledande bolag och turnérar Europa och USA frekvent. Föreningen har varit plattform för mängder av nya aktörer och en betydande gemenskap.

Arrangemang
Har tidigare haft två återkommande festivaler – Ume-Metal Open Air och Forlorn fest.
Bedriver främst konsertverksamhet inom hårdrock och Metal

Hemsida för Ume-Metal

hemsida ume-metal

Katlagrottan

Form: Ideell förening
Säte: Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne
Bildad år: 2015

Katlagrottans syfte är att fungera som ett möjliggörande verktyg för samarbete, kompetensutveckling, nätverkande och konstnärligt utövande. Föreningen vill skapa en trygg miljö för kreativ kommunikation och produktion, en plats där särskilda förutsättningarna uppfylls. Längs vägen ska vi jobba med att främja kulturens mångfald, dess utövares intressen och kulturens inflytande i stort.

Medlemmar består av aktiva konstnärer, skapare och andra som är nyfikna på kulturuttryck. Föreningen finns för att främja kulturverksamheters inflytande i samhället och dess utövares intressen i Malmö med omnejd. Alla åldrar välkomna. Föreningen anser att utbildning och ålder borde inte stå i vägen för kultur.

Mångfald bland skapare är även avgörande för verksamheter på många sätt. Föreningen verkar aktivt för en inkluderande verksamhet som kan anpassas efter enskilda deltagares önskemål, livssituation eller behov. Deltagarna ges stort utrymme att utforma den veckovisa verksamheten utifrån deras egna kompetenser, ambitioner, nyfikenhet och önskemål.

Målet är att föreningens medlemmar ska få utvecklas i en kreativ miljö som de själva skapar. Föreningen kommer till stor del verka genom workshops och träffar med olika teman där medlemmarna bland annat tar del av varandras kunskap och utövar konst i olika former. Med fokus på kreativitet och samarbete ska aktiva medlemmar utforma föreningens praktiska utförande och nätverkande.

Arrangemang
Verksamheten har olika teman, diskussioner, tecknarstudier, gästlärare eller föreläsare. De här träffarna är offentliga och hittas i Katlagrottans kalendarium.

Utöver den ordinarie verksamheten finns en mer projektorienterad typ som innefattar lokal påverkan: kulturpolitiska initiativ, äganderätt till stadsmiljön, kulturtillgänglighet, samarbeten och festival.

Hitta Katlagrottan på Facebook

facebook katlagrottan

Kulturföreningen Västkretsen

Form: Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborgs kommun
Län: Västra Götalands län
Bildad år: 2013

KF Västkretsen är en indell förening som bildades 2013 med huvudsyfte att att främja kulturlivet i Göteborg med omnejd. Föreningen har fokus på alternativa och subkulturella konstuttryck och agerar samarbetspartner i kulturella arrangemang och produktioner.

Exempel kulturutövare
Black Cyclone
Decorate the sky
Domgård
Morlocks

Nuclear Nation

Nuclear Nation logo
Form: Ideell förening
Säte: Linköping
Kommun: Linköpings kommun
Län: Östergötlands Län
Bildad år: 1998

Nuclear Nation är en syntklubb. Klubben har funnits sedan 1998 och besöks mestadels av syntare, gothare och därtill relaterade utövare av subkultur.

Klubben arrangeras av den idella kulturföreningen med samma namn.

Arrangemang
Föreningen arrangerar klubbar och konserter c:a en gång i månaden.

Hemsida för Nuclear Nation
Hitta Nuclear Nation på Facebook

hemsida Nuclear Nation facebooksida Nuclear Nation

KF Sub

Form: Ideell förening
Säte: Frösön
Kommun: Östersunds kommun
Län: Jämtlands Län
Bildad år: 1997

Föreningen strävar efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att verka och synas i Östersund med omnejd.

Arrangemang
Föreningen arrangerar löpande konserter och andra event och har bland annat också varit medarrangörer för Inlandsbanefestivalen.

Kulturutövare
Atreyo, Novatekk och R.A.S.K.(Mattmar) m.fl.

Hitta KF Sub på Facebook

facebooksida KF Sub

KF Wicked Mill

Wicked Mill Logga

Även kallad: “Wicked Mill” eller “Syndiga Möllan”
Form: Ideell förening
Säte: Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne
Bildad år: 2013

KF Wicked Mill syftar främst till att främja subkulturell utveckling i regionen, som ska stimulera besökarna i arrangemangets kulturuttryck och främja spridningen av desamma. I ett vidare perspektiv  önskar vi främja ett subkulturellt samarbetsklimat på lokal, regional, nationell och även internationell nivå.

KF Wicked Mill strävar efter att utveckla och utöka regionens kultur- och klubbliv, med särskild tonvikt på Nycirkus, Burlesk, Freakshow och Varité. KF Wicked Mill arbetar även för att öka allmänhetens tolerans för de livsstilsmarkörer som finns inom ovan nämnda kulturyttringar samt att främja den likvärdighetsattityd beträffande genus som finns inom dessa och angränsande subkulturer.

Detta gör vi bland annat genom att ha evenemang med särskilda uppklädnads- / utklädnads-krav, där det på ett lekfullt och kul sätt ges utrymme för besökare att verkligen använda sin fantasi och kreativitet samt en möjlighet att testa på att vara en del av något långt bortom det vardagliga. Detta bidrar även mycket till att skapa den speciella atmosfär vi  eftersträvar.

Arrangemang
Föreningen har främst två typer av arrangemang. Ett mer omfattande kallat Wicked Mill Variety och ett mer intimt. Det senare har gått under benämningen Salong Wicked Mill. Båda två är koncept-arrangemang där deltagarna är en del i en kultursmältdegel av varieté-teater, burlesk, nycirkus och cirkus sideshow. De större evenemangen har en större scen och tar in fler besökare, fler / större artister och erbjuder ibland även möjlighet att delta i en fin trerätters-middag innan uppträdandena tar sin början. De mindre arrangemangen äger rum i mindre lokaler och de riktar sig till ett mindre antal besökare, bokar mindre artister till lägre gager och har som målsättning att främja möjligheterna för amatörer att få uppträda på scen. Även det större formatet främjar dock mindre och lokala artister och artistgrupper, inte minst just genom att erbjuda dem möjligheten att vara en del av ett större sammanhang, uppträda för en större publik, synas tillsammans med större akter och inte minst att knyta kontakter. Även musik, dekor o.dyl.  är en viktig del av konceptet för att skapa rätt atmosfär.

Hemsida för KF Wicked Mill
Hitta KF Wicked Mill på Facebook

hemsida KF Wicked Mill facebooksida KF Wicked Mill

Neostalgia

neostalgia logga

Form:  Ideell förening
Säte: Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne
Bildad år: 2000

Den huvudsakliga målsättningen är att främja ett levande och nyanserat kultur- och umgängesliv, genom att föra fram subkulturella musik-, mode- och konstyttringar som föreningen anser förtjänar mer uppmärksamhet.

Arrangemang
Föreningen är en stor arrangör av klubb- och konsertkvällar, men anordnar även modeshower, konstutställningar och bokprat. Bara under 2014 var föreningen delaktiga i över 50 konserter – med allt från amatörer till världsartister – och totalt en bit över 60 evenemang.

Hitta Neostalgias sida på Facebook
Hitta Neostalgias gruppsida på Facebook

facebooksida Neostalgia facebookgrupp Neostalgia

Kulturföreningen Kretsen

Kretsen logga

Form: Ideell förening
Säte: Umeå
Kommun: Umeå Kommun
Län: Västerbottens Län
Bildad år: 2003

KF Kretsen är en förening som arbetar för att verka möjliggörande. Föreningen har flera lokaler med bland annat inspelningsstudios, mötesytor och teknikresurser. KF Kretsen har även många anslutna kulturutövare, bland dem många konstnärer, dansgrupper och musikartister som fått stöd i sin utveckling.

Föreningen arrangerar också löpande mängder av arrangemang året runt, stora som små. Det största återkommande arrangemanget är Uma Obscura-festivalen. KF Kretsen har utöver det en omfattande projektverksamhet och var den part som initierade RTSI-intiativet.

Föreningen har alltid varit en stark plattform för personer med alternativkulturell inriktning och nyskapande verksamheter (tex nycirkus).

Hemsida för KF Kretsen
Hitta KF Kretsen på Facebook

hemsida KF Kretsen facebooksida KF Kretsen

Relaterade länkar:
www.umaobscura.se

Klubb Död

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholm
Län: Stockholm
Bildad år: 2013

Klubb DÖD är en musikklubb som fokuserar på avkomman som kom ur den mörka postpunken på 80-talet. Föreningen blandar genres såsom goth, new wave, dark wave, punk och ibland mörk synth.

Arrangemang
Föreningen arrangerar regelbundet klubbar och konserter på lokaler som Nalen, Debaser och Slakthuset.

Kulturutövare
Pussy A Go Go
Tänk På Döden
Bored To Death Bookings

Hemsida för Klubb DÖD
Hitta Klubb DÖD på Facebook

hemsida Klubb DÖD facebook Klubb DÖD

Alternativkretsen Hälsingland

Alternativkretsen Logga

Form: Ideell Förening
Säte: Jättendal
Kommun: Nordanstig
Län: Hälsingland
Bildad år: 2012

Alternativkretsen Hälsingland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med säte i Nordanstigs kommun, Hälsingland med inriktning på subkulturer.
Föreningen strävar efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att verka och synas i Nordanstig och Hälsingland samt att skapa en bred kulturell verksamhet.

Föreningen bildades 2012 med ett syfte att utveckla kulturlivet i Nordanstigs kommun med omnejd med fokus på subkulturer. Föreningen arbetar för att främja subkulturer, för att stärka subkulturers plats i rampljuset och för synliggörandet av subkulturer i samhället.

Tillika strävar föreningen även efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att verka och synas i Nordanstig, Hälsingland och övriga Sverige. Föreningen arbetar över gränserna för att skapa samarbeten och bygga nätverk över hela Sverige och världen. I samarbete med andra föreningar vill AK skapa en bred verksamhet inom främst subkulturer, men ser på detta med ett breddperspektiv inom övriga kulturella områden.

AK stödjer och främjar medlemmar som har egna idéer de vill förverkliga. All verksamhet utgår ifrån föreningens och dess medlemmars kulturella intressen och föreningen försöker att möjliggöra så många verksamheter som resurserna medger. Målgruppen är människor i alla åldrar med antingen ett subkulturellt intresse eller ett generellt kulturintresse.

Utöver medlemmar så ansluter föreningen även kulturutövare till föreningen. Som t.ex. musiker, författare, konstnär, designer, dansare, performanceartist eller fotograf så kan du som ansluten kulturutövare få hjälp att synas genom föreningens kanaler.

Föreningen stod även bakom succéevenemanget Midvinterglöd, ett alternativt luciafirande som utgår från folktron.

Kulturutövare
Bland föreningens aktiva utövare finns bland andra författare och musiker Leo Flavum, kören Dimmerar’yn och Skulls & Bones Artwork med konstnär Petra Shara Stoor.

Hemsida för Alternativkretsen Hälsingland
Hitta Alternativkretsen Hälsingland på Facebook

hemsida Alternativkretsen Hälsingland facebooksida Alternativkretsen Hälsingland

Relaterade länkar
www.midvinterglod.se