PMB

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2017

Föreningen är inriktad på skapande av musik, i synnerhet progressiv metal. Föreningens medlemmar skapar, spelar in musik och framträder på olika arrangemang.

Extreme Arts Association Sweden

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2017

Föreningen definierar verksamhetssfären så som alla konstformer vilka har en mörk tematik och/eller ett ovanligt eller extremt uttryck.

Föreningen syftar främst till att främja subkulturell utveckling, bland annat genom följande delsyften:

  • Stimulera föreningens medlemmar i deras arbete med att organisera och genomföra kulturarrangemang inom föreningens verksamhetssfär. Exempelvis genomföra spelningar, festivaler, turnéer och konstutställningar.
  • Verka för kunskapsspridning nationellt hos relevanta myndigheter, organisationer, medier och företag kring konstformer inom föreningens verksamhetssfär.
  • Stimulera föreningens medlemmar i deras egna kulturuttryck och främja spridningen av desamma.
  • Utveckla musik-, kultur- och klubbliv inom kommunen.
  • Främja ett subkulturellt samarbetsklimat på lokal såväl som regional, nationell och internationell nivå.

LIK – Linköpings Ideella Kulturförening

LIK Logga

Form: Ideell förening
Säte: Linköping
Kommun: Linköpings kommun
Län: Östergötland
Bildad år: 2017

Föreningen arbetar för att främja den alternativa/subkulturella kulturen i Linköping. Föreningens huvudsakliga inriktning är att arrangera evenemang på egen lokal. Föreningen riktar sig även till ungdomar i verksamheten.

Skuggborgen

Skugglogga

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2015

“Skuggborgen syftar till att främja alternativkultur, gemenskap och respekt såväl bland föreningens medlemmar som i den i den miljö föreningen verkar i stort.”
Skuggborgen har bland annat arrangerat ett antal resor till subkulturella evenemang, samt arrangerat löpande mindre aktiviteter/event för sina medlemmar.

Hemsida för Skuggborgen
Hitta Skuggborgen på Facebook

hemsida skuggborgen facebook skuggborgen

Nuclear Nation

Nuclear Nation logo
Form: Ideell förening
Säte: Linköping
Kommun: Linköpings kommun
Län: Östergötlands Län
Bildad år: 1998

Nuclear Nation är en syntklubb. Klubben har funnits sedan 1998 och besöks mestadels av syntare, gothare och därtill relaterade utövare av subkultur.

Klubben arrangeras av den idella kulturföreningen med samma namn.

Arrangemang
Föreningen arrangerar klubbar och konserter c:a en gång i månaden.

Hemsida för Nuclear Nation
Hitta Nuclear Nation på Facebook

hemsida Nuclear Nation facebooksida Nuclear Nation

Klubb Död

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholm
Län: Stockholm
Bildad år: 2013

Klubb DÖD är en musikklubb som fokuserar på avkomman som kom ur den mörka postpunken på 80-talet. Föreningen blandar genres såsom goth, new wave, dark wave, punk och ibland mörk synth.

Arrangemang
Föreningen arrangerar regelbundet klubbar och konserter på lokaler som Nalen, Debaser och Slakthuset.

Kulturutövare
Pussy A Go Go
Tänk På Döden
Bored To Death Bookings

Hemsida för Klubb DÖD
Hitta Klubb DÖD på Facebook

hemsida Klubb DÖD facebook Klubb DÖD