Kulturföreningen Västkretsen

Form: Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborgs kommun
Län: Västra Götalands län
Bildad år: 2013

KF Västkretsen är en indell förening som bildades 2013 med huvudsyfte att att främja kulturlivet i Göteborg med omnejd. Föreningen har fokus på alternativa och subkulturella konstuttryck och agerar samarbetspartner i kulturella arrangemang och produktioner.

Exempel kulturutövare
Black Cyclone
Decorate the sky
Domgård
Morlocks